Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Credo > Jak chutná moc
Credo - Jak chutná moc
Credo discography (main)
< Credo I
(1997)
Credo discography (all)
< Credo I
(1997)

Jak chutná moc

Credo

Type:
Full-length
Release date:
2007
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Půlnoční bloudění  
  (loading lyrics...)
2. Rozbitý zrcadlo  
  (loading lyrics...)
3. Jak chutná moc  
  (loading lyrics...)
4. Spatřil jsem ji poprvé  
  (loading lyrics...)
5. Praotec Čech  
  (loading lyrics...)
6. Mašinka  
  (loading lyrics...)
7. Jak mne ničíš  
  (loading lyrics...)
8. Pravá česká pivnice  
  (loading lyrics...)
9. Radši stůj  
  (loading lyrics...)
10. Bludný kruh  
  (loading lyrics...)
11. Černá sobota  
  (loading lyrics...)
12. Lásko má já stůňu  
  (loading lyrics...)
(None)
There are no reviews for Jak chutná moc yet. You can write one.
Added by: Wodnar Modified by: attilaslaytanic666
Added on: 2008-05-30 06:29:46 Last modified on: 2013-11-13 01:27:01