Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Striden om Ibsens møblement

Black Debbath

Type:
Single
Release date:
November 13th, 2006
Catalog ID:
GTDS 110
Label:
Duplex Records
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Striden om Ibsens møblement 03:30  
  (loading lyrics...)
2. Tolv krampeaktige tiltak i regi av Skien kommune i anledning Ibsenåret 04:10  
  (loading lyrics...)
3. Rosmerholm, 2. akt, sceneanvisninger 03:49  
  (loading lyrics...)
  11:29  
Egil Hegerberg Bass, Vocals (backing)
Ole-Petter Andreassen Drums
Lars Lønning Guitars, Vocals
Aslag Guttormsgaard Guitars, Vocals (backing)
There are no reviews for Striden om Ibsens møblement yet. You can write one.
Added by: Megadeth Modified by: 0th
Added on: 2007-01-08 08:56:58 Last modified on: 2014-07-28 05:24:02