Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Black Debbath > Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock!
Black Debbath - Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock!
Black Debbath discography (main)
< Black Debbath hyller kvinnen!
(2007)
Universell riffsynsing
(2015)
>
Black Debbath discography (all)
< Nei til runkesti på Ekeberg
(2012)
Bytt kjøkkenklut oftere!
(2013)
>

Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock!

Black Debbath

Type:
Full-length
Release date:
January 11th, 2013
Catalog ID:
N/A
Label:
Duplex Records
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. Slaver av humoren 04:10  
  (loading lyrics...)
2. Norsk Bjørnsonforskning (holder internasjonalt sett lavt nivå) 03:46  
  (loading lyrics...)
3. FAFO 03:53  
  (loading lyrics...)
4. Rydd rommet 05:49  
  (loading lyrics...)
5. Bytt kjøkkenklut oftere! 04:39  
  (loading lyrics...)
6. Åpent brev til jusprofessor Jon Bing i forbindelse med vedtak om opprettelse av et datalagringsdirektiv (De edle hensikters tyranni) 06:22  
  (loading lyrics...)
7. Nei til runkesti på Ekeberg! (Skulpturpark-låta) 02:59  
  (loading lyrics...)
8. Sytende ballade om at folk syter for mye og lager for mye ballade 05:38  
  (loading lyrics...)
9. Gjør norsk utenrikstjeneste nok for eventyrere og kriminelle nordmenn i utlandet? 05:16  
  (loading lyrics...)
10. Drastiske miljøtiltak i tolvte time 06:37  
  (loading lyrics...)
  49:09  
Band members
Egil Hegerberg Bass, Vocals (backing), Vocals (track 2)
Ole-Petter Andreassen Drums
Aslag Guttormsgaard Guitars, Vocals (backing)
Lars Lønning Guitars, Vocals
Guest/Session
Mikael Lindqvist Organ
Petter Baarli Guitars (lead) (track 5)
Michael Abrahamsen Vocals (track 5)
Hilde Marie Kjersem Vocals (backing) (track 8)
Miscellaneous staff
HL Mastering
Remi Juliebø Cover art design
Roar Nilsen Producer
Egil Hegerberg Bass, Vocals (backing), Vocals (track 2)
Ole-Petter Andreassen Drums
Aslag Guttormsgaard Guitars, Vocals (backing)
Lars Lønning Guitars, Vocals
Mikael Lindqvist Organ
Petter Baarli Guitars (lead) (track 5)
Michael Abrahamsen Vocals (track 5)
Hilde Marie Kjersem Vocals (backing) (track 8)
HL Mastering
Remi Juliebø Cover art design
Roar Nilsen Producer
There are no reviews for Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock! yet. You can write one.

Track 5 contains a guitar solo by Norwegian guitarist Petter Baarli.

Added by: Megadeth Modified by: Krister Jensen
Added on: 2013-01-02 23:49:52 Last modified on: 2019-08-02 09:10:10