Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Blöödy Psycho > Robimy coś dobrze albo idziemy na urlop
Blöödy Psycho - Robimy coś dobrze albo idziemy na urlop
Blöödy Psycho discography (demos)
< Prepared in Tea
(1991)
Cały ten zgiełk
(2002)
>
Blöödy Psycho discography (all)
< Prepared in Tea
(1991)
Cały ten zgiełk
(2002)
>

Robimy coś dobrze albo idziemy na urlop

Blöödy Psycho

Type:
Demo
Release date:
2000
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Kusa wiatróweczka  
  (loading lyrics...)
2. Skazani na sukces  
  (loading lyrics...)
3. Na wykładzie z kardiologii  
  (loading lyrics...)
4. Życie na blue jeans  
  (loading lyrics...)
5. Fabio  
  (loading lyrics...)
6. Z przodu słoneczko Polsatu z tyłu pionowa łyżwa najka  
  (loading lyrics...)
7. Klechdy domowe  
  (loading lyrics...)
8. Kasztanowy nuncjusz  
  (loading lyrics...)
9. Krystof  
  (loading lyrics...)
10. Powrót do matczynej gleby  
  (loading lyrics...)
11. Tam na peronach  
  (loading lyrics...)
12. Szalony dobosz  
  (loading lyrics...)
13. B.P. dzieciom  
  (loading lyrics...)
14. Dr Ogsbczsn  
  (loading lyrics...)
M16 Drums
Cinderella Vocals
There are no reviews for Robimy coś dobrze albo idziemy na urlop yet. You can write one.
Added by: mnt Modified by: MISTER
Added on: 2004-07-23 04:53:49 Last modified on: 2015-06-11 17:28:01