Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Bergraven > I skuggan av dimman...
Bergraven discography (demos)
< Ty döden färdas snabbt
(2002)
Bergraven discography (all)
< Fördärv
(2004)
Dödsvisioner
(2007)
>

I skuggan av dimman...

Bergraven

Type:
Demo
Release date:
2005
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Döende man 08:37  
  (loading lyrics...)
2. Känsla av livets nästa skede 07:17  
  (loading lyrics...)
3. (I) Skuggan av en skugga... 08:46  
  (loading lyrics...)
4. Ondkall 07:32  
  (loading lyrics...)
5. Strofer ur en svärtande historia 08:28  
  (loading lyrics...)
  40:40  
Pär Stille Vocals, Guitars, Bass
There are no reviews for I skuggan av dimman... yet. You can write one.

”I skuggan av dimman kan döden skönjas och ett Ondkall kvälvs ur strupen. Låt den lätta, låt den spridas låt kallet höras av de som inte längre vandrar.”

Recording information:

Recorded in winter 2004.

Added by: Bergraven Modified by: 0th
Added on: 2005-01-21 03:25:48 Last modified on: 2014-06-10 09:19:45