Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Arkona > Zrodzony z ognia i lodu
Arkona - Zrodzony z ognia i lodu

Arkona discography (misc)
< Zrodzony z ognia i lodu
(2019)
Arkona discography (all)
< Age of Capricorn
(2019)

Zrodzony z ognia i lodu

Arkona

Type:
Compilation
Release date:
March 17th, 2020
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Digital
Reviews:
None yet
1. Zrodzony z ognia i lodu 10:14  
  (loading lyrics...)
2. Matka zima 08:21  
  (loading lyrics...)
3. Gdzie bogowie są jak bracia i siostry 07:26  
  (loading lyrics...)
4. Świt bogów zmierzch bogów I 06:52  
  (loading lyrics...)
5. Kajdany zniewolenia 05:32  
  (loading lyrics...)
6. Świt bogów zmierzch bogów II 06:21  
  (loading lyrics...)
  44:46  
(None)
There are no reviews for Zrodzony z ognia i lodu yet. You can write one.

Compilation album with tracks coming from 2003-2005.

Recording information:

Tracks 1-2 come from split album Arkona/Szron - Zrodzony z ognia i lodu
Track 3 comes from album Arkona - Konstelacja lodu
Tracks 4-6 come from split album Arkona/Moontower - W szponach wojennej bestii

Added by: SF01 Modified by: TvvrAskesis
Added on: 2020-03-17 14:33:34 Last modified on: 2022-05-03 04:48:55