Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Arkona > Two Decades: Live in Wrocław > 2015, Cassette, Werewolf Promotion (Limited edition)
Arkona - Two Decades: Live in Wrocław
Arkona discography (all)
< Arkona / Illness
(2014)
Lunaris
(2016)
>

Two Decades: Live in Wrocław

Arkona

Type:
Live album
Release date:
October 31st, 2015
Catalog ID:
WP 379
Version desc.:
Limited edition
Label:
Werewolf Promotion
Format:
Cassette
Limitation:
500 copies
Reviews:
None yet
Side A
1. Nieporozumienie w bezsensie istnienia 04:14  
  (loading lyrics...)
2. Przyszły zdrajca chrześcijańskiej masy 04:43  
  (loading lyrics...)
3. Kres ludzkiej doskonałości 05:36  
  (loading lyrics...)
4. Istnienie moje przeniknie ziemię 04:34  
  (loading lyrics...)
5. Skrajna nienawiść egoistycznej egzystencji 06:46  
  (loading lyrics...)
Side B
6. Epidemia rozczarowania i nędza duchowa 04:01  
  (loading lyrics...)
7. Pluję na twą marność psie 06:44  
  (loading lyrics...)
8. Zrodzony z ognia i lodu 08:48  
  (loading lyrics...)
  45:26  
Original line-up
Band members
Khorzon Guitars
Armagog Vocals, Bass
Triumphator Guitars
Tzargath Drums
Original line-up
Khorzon Guitars
Armagog Vocals, Bass
Triumphator Guitars
Tzargath Drums
There are no reviews for Two Decades: Live in Wrocław yet. You can write one.

Numbered copies.

Recording information:

Recorded Live on 7.12.2013 in Wrocław, Poland, for 20th anniversary of the horde in Liverpool club.

Added by: SF01 Modified by: Kazatel
Added on: 2015-10-31 15:07:40 Last modified on: 2018-05-17 14:11:50