Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Unsilent_Storms's profile

Rank:
Metalhead 
Points:
192 
Email address:
moc/liamg//solracleunamsecrag 
Full name:
Unsilent Storms 
Gender:
Male 
Age:
36 
Country:
United States 
Favourite metal genre(s):
Doom - Sludge - Death - Black 
Comments:
 

De ventede Tøsens Hiemkomst
Hun vaer i mørck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
Følge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse mørcke Graner

Skogens mørcke Arme forbarmede sig ofver dend fremmede Giæst
Giorde hende vaer i siine inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer tørstes efter Christenblod

[De Underjordiske:]
«Det nærmer sig stille: Een sørgeklæst Pige
Sidder derinde med foldede Hænder
Hun sender een Bøn til det himmeldske Rige»

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe som Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

[Pigen:]
«Aa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa meg»

Asphyx, Burzum, Mayhem, Strid, Isvind, Carpathian Forest, Pungent Stench, Morgoth, Celtic Frost, Delirium, Spina Bifida, Castle, Countess, Acrostichon, Impaled Nazarene, Deinonychus, Bethlehem, Desaster, Kataklysm, Dead, Grand Belial's Key, Forgotten Tomb, Forest of Shadows, Morgoth...

More into the old school side of Metal...

The archives should get stricter with people adding bands with no releases or almost no info, almost everyday bands are added with bullshit info..oh well...