Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

TSA

Country of origin:
Poland
Location:
Opole
Status:
Active
Formed in:
1979
Genre:
Heavy Metal
Lyrical themes:
Heavy Metal, Society, Life
Current label:
Metal Mind Productions
Years active:
1979-1989, 1990-1992 (as TSA Evolution), 1998-1999, 2001-present
T.S.A. stands for "Tajne Stowarzyszenie Abstynentów", which means "Teetotallers Secret Association".

In 1991-92 there were two bands using the name TSA - one led by Machel, Kraszewski and Niekrasz, and the other by Nowak and Piekarczyk; the former was forced to use the name TSA Evolution. In 1999 Nowak and Piekarczyk were legally forced by the former members of the band to use the name TSA '99, ...
Current
Andrzej Nowak Guitars (lead) (1979-1983, 1987-1989, 1991-1992, 1998-1999, 2001-present)
See also: Złe Psy, ex-Harley Davidson Band, ex-Leszek Winder, ex-Martyna Jakubowicz, ex-Tadeusz Nalepa
Janusz Niekrasz Bass (1980-1989, 1990-1992, 2001-present)
See also: Janusz Niekrasz Band, ex-Martyna Jakubowicz, ex-The Blues Power, ex-TSA-Evolution
Marek Kapłon Drums (1980, 1981-1983, 2001-present)
See also: ex-Banda i Wanda, ex-Blues Power, ex-Dżem, ex-Martyna Jakubowicz, ex-Nocna Zmiana Bluesa, ex-Tadeusz Nalepa, ex-Złe Psy
Stefan Machel Guitars (1980-1989, 1990-1992, 1998-1999, 2001-present)
See also: Blues Power, Proletaryat (live)
Marek Piekarczyk Vocals (1981-1989, 1991-1992, 1998-1999, 2001-present)
See also: ex-Ball's Power, ex-Biała 21., ex-Marek Piekarczyk i Przyjaciele, ex-Sektor A
Past
Tomasz Zatwarnicki Bass (1979)
See also: ex-Tadeusz Nalepa
Leszek Wojtas Drums (1980-1981)
See also: ex-Kukiz & Hak
Ryszard Patelnik Guitars (1980)
See also: Maska
Marek Raduli Guitars (early Drums) (1980)
See also: Marek Raduli, ex-Bajm, ex-Banda i Wanda, ex-Budka Suflera, ex-Carrantuohill, ex-Funk dE Nite, ex-Krzysztof Ścierański, ex-Laboratorium, ex-Maryla Rodowicz, ex-Pi-eR-2, ex-Raduli's SQUAD, ex-SQUAD, ex-Tadeusz Nalepa, ex-Zbigniew Jakubek, ex-ΠR2
Zbigniew Kraszewski Drums (1984-1989, 1990-1992)
See also: ex-Blues Power, ex-Chylińska, ex-Cytrus, ex-Kombi, ex-Mietek B.B., ex-O.N.A., ex-Skawalker, ex-TSA-Evolution
Antoni Degutis Guitars (1984-1986, 1998-1999)
See also: ex-Argus, ex-Jeep, ex-Mietek B.B.
Piotr Łukaszewski Guitars (1990-1992)
See also: Ptaky, ex-Angellica, ex-IRA, ex-Karmacoma, ex-Modor, ex-Postscriptum, ex-Skawalker, ex-Artur Gadowski (live)
Janusz Pyzowski Vocals (1990-1992)
See also: ex-Deef, ex-Fatum, ex-Sekcja Zwłok
Andrzej Walczak Bass (1991-1992)
See also: Vincent, Indians
Dariusz Biłyk Drums (1991-1992)
See also: Vincent, ex-Kreon, ex-Defekt Muzgó, ex-Indians, ex-Janerka, ex-Konkwista 88
Paweł Stąpór Guitars (1991-1992)
Paweł Mąciwoda-Jastrzębski Bass (1998-1999)
See also: Scorpions, Stirwater, ex-Virgin Snatch, ex-Dreszcz, ex-Düpą, ex-Funk de Nite, ex-L.A.P.D., ex-Little Egoist, ex-Oddział Zamknięty, ex-Pudelsi, ex-Walk Away
Duane Cleveland Drums (1998-1999)
See also: Al Green, Dexy's Midnight Runners
Andrzej Nowak Guitars (lead) (1979-1983, 1987-1989, 1991-1992, 1998-1999, 2001-present)
See also: Złe Psy, ex-Harley Davidson Band, ex-Leszek Winder, ex-Martyna Jakubowicz, ex-Tadeusz Nalepa
Janusz Niekrasz Bass (1980-1989, 1990-1992, 2001-present)
See also: Janusz Niekrasz Band, ex-Martyna Jakubowicz, ex-The Blues Power, ex-TSA-Evolution
Marek Kapłon Drums (1980, 1981-1983, 2001-present)
See also: ex-Banda i Wanda, ex-Blues Power, ex-Dżem, ex-Martyna Jakubowicz, ex-Nocna Zmiana Bluesa, ex-Tadeusz Nalepa, ex-Złe Psy
Stefan Machel Guitars (1980-1989, 1990-1992, 1998-1999, 2001-present)
See also: Blues Power, Proletaryat (live)
Marek Piekarczyk Vocals (1981-1989, 1991-1992, 1998-1999, 2001-present)
See also: ex-Ball's Power, ex-Biała 21., ex-Marek Piekarczyk i Przyjaciele, ex-Sektor A
Tomasz Zatwarnicki Bass (1979)
See also: ex-Tadeusz Nalepa
Leszek Wojtas Drums (1980-1981)
See also: ex-Kukiz & Hak
Ryszard Patelnik Guitars (1980)
See also: Maska
Marek Raduli Guitars (early Drums) (1980)
See also: Marek Raduli, ex-Bajm, ex-Banda i Wanda, ex-Budka Suflera, ex-Carrantuohill, ex-Funk dE Nite, ex-Krzysztof Ścierański, ex-Laboratorium, ex-Maryla Rodowicz, ex-Pi-eR-2, ex-Raduli's SQUAD, ex-SQUAD, ex-Tadeusz Nalepa, ex-Zbigniew Jakubek, ex-ΠR2
Zbigniew Kraszewski Drums (1984-1989, 1990-1992)
See also: ex-Blues Power, ex-Chylińska, ex-Cytrus, ex-Kombi, ex-Mietek B.B., ex-O.N.A., ex-Skawalker, ex-TSA-Evolution
Antoni Degutis Guitars (1984-1986, 1998-1999)
See also: ex-Argus, ex-Jeep, ex-Mietek B.B.
Piotr Łukaszewski Guitars (1990-1992)
See also: Ptaky, ex-Angellica, ex-IRA, ex-Karmacoma, ex-Modor, ex-Postscriptum, ex-Skawalker, ex-Artur Gadowski (live)
Janusz Pyzowski Vocals (1990-1992)
See also: ex-Deef, ex-Fatum, ex-Sekcja Zwłok
Andrzej Walczak Bass (1991-1992)
See also: Vincent, Indians
Dariusz Biłyk Drums (1991-1992)
See also: Vincent, ex-Kreon, ex-Defekt Muzgó, ex-Indians, ex-Janerka, ex-Konkwista 88
Paweł Stąpór Guitars (1991-1992)
Paweł Mąciwoda-Jastrzębski Bass (1998-1999)
See also: Scorpions, Stirwater, ex-Virgin Snatch, ex-Dreszcz, ex-Düpą, ex-Funk de Nite, ex-L.A.P.D., ex-Little Egoist, ex-Oddział Zamknięty, ex-Pudelsi, ex-Walk Away
Duane Cleveland Drums (1998-1999)
See also: Al Green, Dexy's Midnight Runners
Added by: ShatteredSky Modified by: Diamhea
Added on: 2003-04-07 21:28:52 Last modified on: 2015-02-25 07:05:40