Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Moonlight

Country of origin:
Poland
Location:
Szczecin
Status:
Split-up
Formed in:
1991
Genre:
Gothic/Progressive Metal
Lyrical themes:
Interpersonal Attitudes, Love
Last label:
Metal Mind Productions
Years active:
1991-2007
Last known
Bolek Wilczek Drums (?-2007)
Andrzej Kutys Guitars (1991-2007)
Maja Konarska Vocals (lead) (1991-2007)
See also: ex-Sirrah
Michał Podciechowski Bass (2001-2007)
Kuba Maciejewski Keyboards (2004-2007)
See also: ex-Athanor
Past
Szymon Gebel Bass (1991-1994)
Tomasz Kopczyński Drums (1991-1994)
Akadiusz Wlazło Guitars (1991-?)
Daniel Potasz Keyboards (1991-2002)
Katarzyna Michalewicz Vocals (1991-1994)
Paweł Gotłas Bass (1994-2001)
Tomek Wieczorek (R.I.P. 1999) Drums (1994-1997)
Maciej Kaźmierski Drums (1997-2006)
See also: ex-Firebirds
Andrzej "Gienia" Markowski Keyboards (2003-2004)
Krzysztof "Biały" Medrala Drums (2006-?)
See also: ex-Body Mind Relation
Bolek Wilczek Drums (?-2007)
Andrzej Kutys Guitars (1991-2007)
Maja Konarska Vocals (lead) (1991-2007)
See also: ex-Sirrah
Michał Podciechowski Bass (2001-2007)
Kuba Maciejewski Keyboards (2004-2007)
See also: ex-Athanor
Szymon Gebel Bass (1991-1994)
Tomasz Kopczyński Drums (1991-1994)
Akadiusz Wlazło Guitars (1991-?)
Daniel Potasz Keyboards (1991-2002)
Katarzyna Michalewicz Vocals (1991-1994)
Paweł Gotłas Bass (1994-2001)
Tomek Wieczorek (R.I.P. 1999) Drums (1994-1997)
Maciej Kaźmierski Drums (1997-2006)
See also: ex-Firebirds
Andrzej "Gienia" Markowski Keyboards (2003-2004)
Krzysztof "Biały" Medrala Drums (2006-?)
See also: ex-Body Mind Relation
Added by: Ancient_Warrior Modified by: FOrbIDen
Added on: 2004-10-16 03:35:25 Last modified on: 2014-12-25 15:49:44
View update history | View report history