Name Type Year Reviews
Những đôi tay Full-length 2003  
Thiên đường & địa ngực Demo 2006  
Phantom of Rock Full-length 2012