Name Type Year Reviews
Dentro del Esbbat Full-length 2004  
La Era de la Bestia Full-length 2004  
El Retorno del Imperio Sat├ínico Full-length 2009