Name Type Year Reviews
Orbe Putrefacto Single 2010  
Manifiesto Mis├íntropo EP 2012