Name Type Year Reviews
CzernińÖ Spowity Prastary Duch... Demo 2011  
Tren grudniowej melancholii Demo 2013