Name Type Year Reviews
Jeden z milionów Demo 2010  
Spalone Miasto EP 2013