Name Country Genre Score
Plaga Poland Black Metal 6
Actum Inferni Poland Black Metal 5
Leichengott Poland Black Metal 5