Name Country Genre Score
Poltergeist Switzerland Thrash Metal 11
Necronomicon Germany Thrash Metal 7
Iron Angel Germany Power/Speed/Thrash Metal 7
Asphyxer Mexico Thrash Metal 4
Darkness Germany Thrash Metal 3