Name Country Genre Score
Sadistik Exekution Australia Death/Black Metal 6
Goat Tyrant Poland Blackened Thrash/Death Metal 6
Perversor Chile Blackened Death/Thrash Metal 4
Morbid Yell Spain Black/Death/Thrash Metal 4