Name Country Genre Score
Mgła Poland Black Metal 39
Furia Poland Black Metal 11
Crepusculum Poland Black Metal 8
Actum Inferni Poland Black Metal 7
Leichengott Poland Black Metal 6
Devil's Island Poland Black Metal 6
Turpista Poland Black Metal 6
Winter Blasphemer Poland Black Metal 6
Kriegsmaschine Poland Black Metal 3