Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Tomáš Krulich

Real/full name:
Tomáš Krulich
Age:
N/A
Place of origin:
Czech Republic
Gender:
Male

Kabát

Guitars

1991 Má jí motorovou Guitars
1992 Živě! (Live album) Guitars
1993 Děvky ty to znaj Guitars
1994 Colorado Guitars
1995 Země plná trpaslíků Guitars
1997 Čert na koze jel Guitars
1999 MegaHu Guitars
2000 Go Satane Go Guitars
2003 Dole v dole Guitars
2006 Corrida Guitars
2010 Banditi di Praga Guitars
2015 Do pekla/Do nebe Guitars
(show all)

Motorband

Guitars (1986-1990)

1989 Heavy Metal / V říši ptáků (Single) Guitars
1989 Fajnovej den / Je to špás (Single) Guitars
1990 Mejdan / Životní styl (Single) Guitars
1990 Máš všechno All Right / Rudej blázen (Single) Guitars
1990 Made in Germany Guitars
2006 Made in Germany Guitars, Vocals (backing)
Added by: TrueMetalist Modified by: Gutterscream
Added on: 2011-04-23 09:02:28 Last modified on: 2015-07-10 19:00:23
 
Duplicate? Please file a report for merging.