Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Sars

Sars

Real/full name:
Kamil Staszalek
Age:
N/A
Place of origin:
Poland
Gender:
Male

Furia

Bass (2004-present)

2005 I krzyk (Demo) Bass
2007 Martwa polska jesień Guitars, Bass
2009 Płoń! (EP) Bass
2009 Grudzień za grudniem Bass
2010 Huta Laura / Katowice / Królewska Huta (EP) Bass
2010 Halny (EP) Bass
2012 Marzannie, królowej Polski Bass
2013 W melancholii (EP) Bass
2014 Nocel Bass
2016 Guido (EP) Bass
2016 Księżyc milczy luty Bass, Vocals (additional)
2016 Guido (EP) Bass
(show all)

Wędrowcy~Tułacze~Zbiegi

Everything (2013-present)

2014 Kiedy deszcz zaczął padać na zawsze? (EP) Everything
2016 Światu jest wszystko jedno Everything

Crucifire Moon

As Kamil:
Bass (2002-?)

Duszę Wypuścił

Everything (2009-2013)

2010 Ludowy nihilizm absolutny (EP) Everything
2011 Przekrólewszczenie (EP) Everything

Niphates

Bass (Session)

2002 Magnus Dies Mortis (Demo) Bass (Session)

Morowe

Bass

Added by: TrueMetalist Modified by: Zaputzaldi
Added on: 2011-04-13 11:46:48 Last modified on: 2016-12-05 13:54:38
 
Duplicate? Please file a report for merging.