Register Forgot login?

© 2002-2016
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Ondsind

Ondsind

Real/full name:
Kasper Husballe
Age:
30 (born Jul 21st, 1986)
Place of origin:
Denmark
Gender:
Male

Undergang

As K. Ondsind:
Bass (2008-2016)

2009 Promo '09 (Demo) Bass
2010 Indhentet af døden Bass
2011 T.D.O.S. (Demo) Bass
2011 Hævntørst (Single) Bass
2012 Til døden os skiller Bass
2012 The Dead of Winter (Split) Bass
2013 Søm til din ligkiste (EP) Bass
2014 Kogt i blod (Demo) Bass
2015 Døden læger alle sår Bass

Realm of Chaos

As Kasper:
Drums

2008 Leaders of Pain (Demo) Drums
2008 Stench of Death (Demo) Drums
Added by: mlkdp Modified by: Weltering_in_Blood
Added on: 2011-04-16 03:57:08 Last modified on: 2016-09-09 18:06:28
 
Duplicate? Please file a report for merging.