Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Lars Lønning

Lars Lønning

Real/full name:
Lars Lønning
Age:
43 (born Jul 9th, 1971)
Place of origin:
Norway (Oslo)
Gender:
Male

Black Debbath

Vocals, Guitars

1999 Tung, tung politisk rock Vocals, Guitars
2001 Welcome to Norway Vocals
2006 Naar vi døde rocker - En hyllest til Ibsen Vocals, Guitars
2006 Striden om Ibsens møblement (Single) Guitars, Vocals
2007 Black Debbath hyller kvinnen! Vocals, Guitars
2013 Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock! Guitars, Vocals
2013 Bytt kjøkkenklut oftere! (Single) Guitars, Vocals
2014 Black Debbath / Abramis Brama (Split) Vocals, Guitars
2015 Universell riffsynsing Guitars, Vocals

Gartnerlosjen

Guitars, Vocals (1988-present)

Added by: Megadeth Modified by: ShitBasher
Added on: 2011-04-09 15:46:28 Last modified on: 2015-02-04 06:23:59
 
Duplicate? Please file a report for merging.