Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Kolins

Kolins

Real/full name:
Martin Kolinský
Age:
N/A
Place of origin:
Czech Republic
Gender:
Male

Debustrol

Guitars (1986-present)

1988 Vyznání smrti (Demo) Vocals, Guitars
1990 Ultra Metal (Split) Guitars, Vocals
1991 Neuropatolog Vocals, Guitars
1992 Svět co zatočí s tebou Guitars, Vocals
1992 Protest live! (Live album) Vocals, Guitars
1995 Vyhlazení Vocals, Guitars
1998 Pád do hrobu mrtvol Vocals & Guitars
1999 Apokalismus Guitars
2001 Steak Guitars
2005 Přerushit Vocals & Guitars
2009 Rwanda Vocals, Guitars
2011 Vyznání smrti Live (Live album) Guitars
2016 Válka Guitars
(show all)

Harlej

Bass (2002-present)

2002 Musíme se pochválit, máme auto z (M)mostu Bass
2004 Když chválím, tak sebe Bass
2005 Když chválíme, tak Vás! (Video) Bass
2006 Čtyři z punku a pes Bass
2008 University Bass (as "Martin Kolinský")
2011 ...máme vlka Bass
2012 Teleskopický tele Bass

Debustrol

2016 Válka Engineering (Assistant), Producer
Added by: TrueMetalist Modified by: Shadechaser
Added on: 2011-04-14 05:30:10 Last modified on: 2016-10-31 01:17:43
 
Duplicate? Please file a report for merging.