Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Cień

Cień

Real/full name:
Cień
Age:
N/A
Place of origin:
Poland
Gender:
Male

FDS

Vocals

2009 XII.07 (EP) Voices
2011 Nagranie z muzyką naiwną Vocals

Massemord

2007 Let the World Burn Lyrics (Additional)

Furia

2005 I krzyk (Demo) Vocals on "Skrajna Nienawiść Egoistycznej Egzystencji"
2007 Martwa polska jesień Lyrics in "Krew w Kolorze Bursztynu"
2009 Płoń! (EP) Vocals
2010 Huta Laura / Katowice / Królewska Huta (EP) Vocals
2014 Nocel Vocals (additional)

Massemord

2007 Let the World Burn Guest vocals and lyrics for "Uwierzyć"
Added by: TrueMetalist Modified by: Psychedemic
Added on: 2011-04-13 11:56:53 Last modified on: 2015-09-08 16:07:59
 
Duplicate? Please file a report for merging.