Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Aslag Guttormsgaard

Aslag Guttormsgaard

Real/full name:
Aslag Guttormsgaard
Age:
48 (born Mar 6th, 1969)
Place of origin:
Norway (Oslo)
Gender:
Male

Black Debbath

Guitars, Vocals (backing)

1999 Tung, tung politisk rock Guitars, Vocals, Bass track 5
2001 Welcome to Norway Guitars, Bass, Vocals (backing)
2006 Naar vi døde rocker - En hyllest til Ibsen Vocals (backing), Guitars
2006 Striden om Ibsens møblement (Single) Vocals (backing), Guitars
2007 Black Debbath hyller kvinnen! Guitars, Vocals (backing)
2013 Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock! Vocals (backing), Guitars
2013 Bytt kjøkkenklut oftere! (Single) Guitars, Vocals (backing)
2014 Black Debbath / Abramis Brama (Split) Guitars, Vocals (backing)
2015 Universell riffsynsing Guitars, Vocals (backing)

Hurra Torpedo

Percussion, Guitars, Vocals

Added by: Megadeth Modified by: Paw
Added on: 2011-04-09 15:47:08 Last modified on: 2016-10-22 10:15:39
 
Duplicate? Please file a report for merging.