Register Forgot login?

© 2002-2014
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Turbo > Strażnik światła
Turbo - Strażnik światła
Turbo discography (main)
< Identity
(2005)
Piąty żywioł
(2013)
>
Turbo discography (all)
< Akustycznie
(2009)
Piąty żywioł
(2013)
>

Strażnik światła

Turbo

Type:
Full-length
Release date:
November 23rd, 2009
Catalog ID:
MMP CD 0678
Label:
Metal Mind Productions
Format:
CD
Reviews:
1 review (avg. 70%)
1. Prolog 01:54   instrumental
  (loading lyrics...)
2. Na progu życia 05:25   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Szept sumienia 07:12   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Strażnik światła 08:21   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Na skrzydłach nut 06:34   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Niebezpieczny taniec 05:27   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Obietnica lepszego dnia 03:42   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Tunel 07:01   instrumental
  (loading lyrics...)
9. Na przekór nocy 06:32   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Noc już woła 08:06   Show lyrics
  (loading lyrics...)
11. Epilog 03:23   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  01:03:37  
Band members
Wojciech Hoffmann Guitars
Tomasz Struszczyk Vocals
Dominik Jokiel Guitars
Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak Drums
Bogusz Rutkiewicz Bass
Miscellaneous staff
Bogusz Rutkiewicz Mastering
Maciej Staniecki Mixing
Krzysztof Tonn Mixing
Daniel Jokiel Photography
Agata Weiske Cover art
Tomasz Dziubiński (R.I.P. 2010) Executive producer
Bogusz Rutkiewicz Mastering
Maciej Staniecki Mixing
Krzysztof Tonn Mixing
Daniel Jokiel Photography
Agata Weiske Cover art
Tomasz Dziubiński (R.I.P. 2010) Executive producer
Read Across the language barrier 70% autothrall December 4th, 2009

Bonus tracks on digipak version:
5. Przestrzeń - Światło
13. Epilog (acoustic demo version)

Video clip was made for "Na progu życia".

Added by: kreeze Modified by: Stormrider
Added on: 2009-10-05 11:20:04 Last modified on: 2014-10-05 19:19:15
View update history