Register Forgot login?

© 2002-2014
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Titan Mountain > Mystic Journey
Titan Mountain - Mystic Journey
Titan Mountain discography (main)
< Everlasting Cult
(2005)
Fantomworld
(2006)
>
Titan Mountain discography (all)
< Everlasting Cult
(2005)
Untouched for Ages
(2005)
>

Mystic Journey

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
2005
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Wędrówka przez Znajome Lasy 09:56  
  (loading lyrics...)
2. Strumień ze Źródła Mocy 08:43  
  (loading lyrics...)
3. Droga Kryształowych Snów 10:12  
  (loading lyrics...)
4. Lunarne Światło 05:58  
  (loading lyrics...)
5. Powstający Duch Wszechmocy Tajemnych Ziem 08:44  
  (loading lyrics...)
6. Wymiar Duchowych Mgieł 12:22  
  (loading lyrics...)
  55:55  
Nazgrim All instruments
There are no reviews for Mystic Journey yet. You can write one.

Recorded at Biłgoraj in 2005

Added by: Abusiveness Modified by: Caliginosity
Added on: 2005-12-21 11:00:00 Last modified on: 2012-07-16 00:34:33
View update history