Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Galaxy Unknown

Titan Mountain

Type:
EP
Release date:
2004
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Przed stworzeniem rubieży wszechświata  
  (loading lyrics...)
2. Wędrując mrocznymi zakątkami  
  (loading lyrics...)
3. Gwiazdy lśnią na niebie w szponach nocy  
  (loading lyrics...)
   
Band members
Nazgrim All instruments
Miscellaneous staff
Nazgrim Cover art
Nazgrim All instruments
Nazgrim Cover art
There are no reviews for Galaxy Unknown yet. You can write one.

Recorded at Biłgoraj in 2004

Added by: Abusiveness Modified by: Kristen Jensen
Added on: 2005-12-21 10:48:38 Last modified on: 2014-12-02 03:48:34