Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Behind the Mythical Gate of Heartbewitching Empire

Titan Mountain

Type:
Full-length
Release date:
August 2000
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Potężna magia emocjonalnego czarnoksiężnika (Z mistycznego świata mrocznych głosów)  
  (loading lyrics...)
2. Sekretne królestwo zaklęte przez srogi księżyc  
  (loading lyrics...)
3. Gdzie kiedyś poganie czcili  
  (loading lyrics...)
4. Wezwanie starego lasu  
  (loading lyrics...)
5. Serce zimowych smug lodowej purpury  
  (loading lyrics...)
6. As Drakul Awakes  
  (loading lyrics...)
7. Dominacja X  
  (loading lyrics...)
8. Uwertura czarnej rozpaczy  
  (loading lyrics...)
Nazgrim All instruments, Vocals
There are no reviews for Behind the Mythical Gate of Heartbewitching Empire yet. You can write one.

Recorded at Biłgoraj from 1998 to 2000

Added by: Wolfhead Modified by: Krister Jensen
Added on: 2005-10-04 00:53:08 Last modified on: 2014-12-02 03:34:49