Register Forgot login?

© 2002-2016
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Smirnoff / Paranoia > 5 Bullets in Your Fucking Head
Smirnoff / Paranoia - 5 Bullets in Your Fucking Head
Smirnoff discography (misc)
< Demosy '88-'90
(2008)
Drrrama Widmo wojny
(2015)
>
Smirnoff discography (all)
< Demosy '88-'90
(2008)
2011
(2011)
>
Paranoia discography (misc)
< Necropsy / Eskaton / Paranoia / Faeces / Unborn Suffer
(2008)
Paranoia discography (all)
< Necropsy / Eskaton / Paranoia / Faeces / Unborn Suffer
(2008)

5 Bullets in Your Fucking Head

Smirnoff / Paranoia

Type:
Split
Release date:
2010
Catalog ID:
N/A
Label:
Brutal Vomit Records
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Smirnoff - Boże chroń...  
  (loading lyrics...)
2. Smirnoff - Wiadomości  
  (loading lyrics...)
3. Smirnoff - Bez sensu  
  (loading lyrics...)
4. Smirnoff - Ciąża  
  (loading lyrics...)
5. Smirnoff - Smutne  
  (loading lyrics...)
6. Paranoia - 14  
  (loading lyrics...)
7. Paranoia - 15  
  (loading lyrics...)
8. Paranoia - 12  
  (loading lyrics...)
9. Paranoia - 2  
  (loading lyrics...)
10. Paranoia - 3  
  (loading lyrics...)
(None)
There are no reviews for 5 Bullets in Your Fucking Head yet. You can write one.

Lactovaginal
11. War System
12. The New Fog
13. Religijne kurwy wszy
14. Dolot
15. The Kill
16. Cebula
17. Gore
18. Mister Grind
19. Czarne oczy Begerowej
20. No More to Say
21. Noise Session
22. Reggae Shit Noise

Dzieci z Beczek
23. Insane Bobik
24. Psychopatus Rex
25. Jestem na nie
26. Nie chcę
27. Piosenka dla rowerzystów
28. Piosenka końca
29. Kołysanka (Więcej krwi!)
30. Nie chcę zmieniać świata

Self Hate
31. Czarne worki śmierci
32. Twój głos jest ważny

Added by: Sodomatic_Slaughter Modified by: Akira_MetalHead
Added on: 2010-10-06 11:06:10 Last modified on: 2014-12-10 22:38:14