Register Forgot login?

© 2002-2016
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Już tu nie wrócisz Szatanie

Oddech Buntownika

Type:
Full-length
Release date:
1987
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Krew i łzy   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Chłopcy z tamtej dzielnicy   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Ostatni dzień przed zmartwychwstaniem   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Krucjata   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Pieśń po bitwie   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Oddech buntownika   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Znowu piekło   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Wina i kara  
  (loading lyrics...)
9. Bluźnierca   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Już tu nie wrócisz Szatanie   Show lyrics
  (loading lyrics...)
11. Osamotniony zwycięzca   Show lyrics
  (loading lyrics...)
12. Pieśń po bitwie   Show lyrics
  (loading lyrics...)
13. Samobójczy lot  
  (loading lyrics...)
14. Znowu piekło   Show lyrics
  (loading lyrics...)
Stawir Bass
Maciej Wolanowski Guitars
Dariusz Wojteczek Vocals (lead), Drums
Sawyl Guitars (Tracks 1-7)
There are no reviews for Już tu nie wrócisz Szatanie yet. You can write one.

Tracks 1-7 : recorded in 1985 at "Kamieński Dom Kultury" with line-up :
Maciej Wolanowski - Guitar
Sławomir Więckowski "Sawyl" - Guitar
Robert Sawiński "Stawir" - Bass
Dariusz Wojteczek - Drums, Vocal

Tracks 8-14 : recorded in 1987 at "Sala Widowskowa" with line-up :
Maciej Wolanowski - Guitar
Robert Sawiński "Stawir" - Bass
Dariusz Wojteczek - Drums, Vocal

Added by: PiotrB Modified by: Krister Jensen
Added on: 2009-10-19 15:47:48 Last modified on: 2015-03-22 09:52:38