Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Necrostrigis > Odwieczna potęga podziemi
Necrostrigis - Odwieczna potęga podziemi
Necrostrigis discography (misc)
< Night Forest Death - Warriors of TTF
(2013)
Sinister Fire's Rituals
(2014)
>
Necrostrigis discography (all)
< Triumfalny Blask Czerni
(2013)
Wyznawcy pierwotnego mroku
(2013)
>

Odwieczna potęga podziemi

Necrostrigis

Type:
EP
Release date:
September 21st, 2013
Catalog ID:
N/A
Label:
Putrid Cult
Format:
Cassette
Limitation:
150 copies
Reviews:
None yet
Side A
1. Chwała krypty wilkołaków 03:01  
  (loading lyrics...)
2. Black Metal (Rebelia najczarniejszych hymnów) 05:55  
  (loading lyrics...)
3. Han Som Reiste 04:04  
  (loading lyrics...)
4. Marsz nocnego plemienia 05:36  
  (loading lyrics...)
5. Cienie ponad wiecznymi lasami 01:37  
  (loading lyrics...)
6. Czerń pomorców 04:24  
  (loading lyrics...)
7. Untitled 01:24  
  (loading lyrics...)
  26:01  
Miscellaneous staff
Andrzej Masianis Cover art
(None)
Andrzej Masianis Cover art
There are no reviews for Odwieczna potęga podziemi yet. You can write one.

Bonus tracks are hidden.
Hand-numbered.

Added by: Wolfhead Modified by: PiotrB
Added on: 2013-09-16 03:21:59 Last modified on: 2014-10-24 02:59:01
View update history