Register Forgot login?

© 2002-2014
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Maniac Butcher > Masakr
Maniac Butcher - Masakr
Maniac Butcher discography (main)
< Epitaph
(2000)
Maniac Butcher discography (all)
< The Beast / Dva tisice let
(2007)
Metal from Hell
(2012)
>

Masakr

Maniac Butcher

Type:
Full-length
Release date:
August 2010
Catalog ID:
N/A
Label:
Negative Existence
Format:
CD
Reviews:
3 reviews (avg. 87%)
1. Desatero krutých zim přežitých v teple žhnoucí záře slávy minulé 06:55   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Projížďka hvozdem hlubokým za oučelem sčítání stavůch vlkůch a vlkodlakůch 04:24   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Rozhodnutí nezvratné všecken mír rozhodně rozvracející 04:31   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Bezbožné rouhání zpovědní před tažení vojnového započetím 03:48   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Masakr krvavý pro plnění zájmůch vyšších i řezničení nadbytečné pro kojení pudůch nízkých 04:32   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Zakončení ouděsné bezpočtům krutou jistotu slibující, však mne bezpočet slibných nejistot skýtající 05:34   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  29:44  
Band members
Vlad Blasphemer Guitars, Songwriting
Barbarud Hrom Vocals, Lyrics
Infernal Vlad Guitars
Lord Obst Bass
Guest/Session
Tom Coroner Drums
Miscellaneous staff
Quorthon Cover art, Paintings
Barbarud Layout
Vlad Blasphemer Guitars, Songwriting
Barbarud Hrom Vocals, Lyrics
Infernal Vlad Guitars
Lord Obst Bass
Tom Coroner Drums
Quorthon Cover art, Paintings
Barbarud Layout
Read Masakr 90% TrueMetalist January 16th, 2012
Read Maniac Butcher - Masakr 80% dyingseraph84 January 23rd, 2011
Read The Butcher returns to... 90% autothrall August 10th, 2010

Drums recorded by Coroner in Aquarium, March 2010.
Guitars recorded by Blasphemer in Bohemian Hell, April 2010.
Vocals recorded by Barbarud in Nhaavah, May 2010.

Gatefold LP is limited to 500 copies on thick black wax with lyrics in Czech and English. It includes a 24" × 36" full-colour poster.

Released on tape by Rawblackult Productions.

Song titles in English:
1. Ten Cruel Winters...
2. Riding Through The Darkest Woods...
3. Fatal Decision...
4. Unholy Confessional Blasphemy...
5. Bloody Massacre...
6. An Awful End...

Added by: Demolator Modified by: Porman
Added on: 2010-07-23 08:48:04 Last modified on: 2014-08-29 16:31:39
View update history | View report history