Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Kat > ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach (Promo)
Kat - ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach (Promo)
Kat discography (misc)
< Bądź Wariatem - Zagraj z Katem
(1996)
666 + Metal and Hell
(2007)
>
Kat discography (all)
< Bądź Wariatem - Zagraj z Katem
(1996)
Szydercze zwierciadło
(1997)
>

...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach (Promo)

Kat

Type:
Single
Release date:
February 1996
Catalog ID:
N/A
Version desc.:
Promo, Limited edition
Label:
Silverton
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Hi! 00:43  
  (loading lyrics...)
2. Przechwałki 01:30  
  (loading lyrics...)
3. Purpurowe gody 05:23  
  (loading lyrics...)
4. Z czego zżynamy 00:37  
  (loading lyrics...)
5. Bye 00:18  
  (loading lyrics...)
6. Odi Profanum Vulgus 04:50  
  (loading lyrics...)
7. Jingle 00:47  
  (loading lyrics...)
  14:08  
(None)
There are no reviews for ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach (Promo) yet. You can write one.
Added by: Thorgaahl Modified by: Emptiness Cycle
Added on: 2014-01-23 14:25:14 Last modified on: 2016-07-17 09:56:12