Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Nikdy nepokřtěni

Inferno

Type:
Full-length
Release date:
March 1st, 2006
Catalog ID:
DTM016
Label:
Die Todesrune Records
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Fanatizován lidskou moderností 05:17   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Starý řád 04:10   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Neživé stíny naší duše 05:00   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Na znamení černého rohu 03:25   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Příliš hrdí pro pozemský život 03:54  
  (loading lyrics...)
6. Posedlý po svaté krvi 04:44  
  (loading lyrics...)
7. Ohnivé vize o upálení světa 03:57  
  (loading lyrics...)
  30:27  
Svarog Drums
Adramelech Vocals
Volos Bass
Azazel Guitars
There are no reviews for Nikdy nepokřtěni yet. You can write one.

Tape edition released by Wulfrune Worxxx in cooperation with Werewolf Promotion.

Recording information:

Recorded in studio "Hrad" in summer 2005.

Added by: Strojmir Modified by: aaa123
Added on: 2006-03-13 23:24:35 Last modified on: 2015-08-14 11:40:23