Register Forgot login?

© 2002-2014
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Gromowładny / Wineta

Wineta / Gromowładny

Type:
Split
Release date:
1996
Catalog ID:
N/A
Label:
Barbarous
Format:
Unknown
Reviews:
1 review (avg. 80%)
1. Gromowładny - Dzień chwały 05:48  
  (loading lyrics...)
2. Gromowładny - Barbarzyński młot wojny 02:52  
  (loading lyrics...)
3. Gromowładny - Nie umrę, bo nigdy nie zacznę żyć 02:50  
  (loading lyrics...)
4. Gromowładny - Pomścimy Arkonę cz I i II 04:27  
  (loading lyrics...)
5. Gromowładny - Cisza 03:23  
  (loading lyrics...)
6. Gromowładny - Skowyt synów bieszczadzkich wzgórz 01:54  
  (loading lyrics...)
7. Wineta - Wspomnienie 01:59  
  (loading lyrics...)
8. Wineta - Krzyk wilczych dusz 01:51  
  (loading lyrics...)
9. Wineta - Zanim wstanie świt 02:39  
  (loading lyrics...)
10. Wineta - Untitled 02:26  
  (loading lyrics...)
  30:09  
Wineta
Black Wind All instruments, Vocals
Gromowładny
Lupus All instruments, Vocals
Aro Keyboards, Folk instruments, Vocals
Lady Whiro Vocals
Read Gromowladny - Split with... 80% Satanic_Warmonger May 31st, 2005

Tape release.

Added by: Evenfiel Modified by: Tlacaxipehualiztli
Added on: 2005-05-29 10:09:52 Last modified on: 2013-12-08 13:47:45
View update history