Register Forgot login?

© 2002-2015
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Epilog

Fire Walk with Me

Type:
Demo
Release date:
2010
Catalog ID:
N/A
Label:
Independent
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Dlouhý, pomalý, tichý 04:11  
  (loading lyrics...)
2. V šedivé jednotvárnosti všedního dne 10:37  
  (loading lyrics...)
3. To Have and to Hold (Depeche Mode cover) 04:25  
  (loading lyrics...)
4. Den vraždy stojí přede dveřmi 18:32  
  (loading lyrics...)
5. Plameny 04:15  
  (loading lyrics...)
  42:00  
(None)
There are no reviews for Epilog yet. You can write one.
Added by: srdjov13 Modified by: Snow Listener
Added on: 2011-12-31 16:47:26 Last modified on: 2012-10-02 05:28:35