Register Forgot login?

© 2002-2016
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Demo10

Dödfödd

Type:
Demo
Release date:
September 13th, 2012
Catalog ID:
AR 029 / AV 005
Version desc.:
Limited edition
Label:
Ancient Records
Format:
12" vinyl (33⅓ RPM)
Limitation:
250 copies
Reviews:
None yet
Side A
1. I Nattens Själlösa Landskap 02:22  
  (loading lyrics...)
2. Om bara Solen Slocknade... 07:18  
  (loading lyrics...)
3. Ett Monument av en Svunnen Tid 05:52  
  (loading lyrics...)
4. Förmörkelsens Skugga 01:08  
  (loading lyrics...)
5. Fullmånens Svarta Sken 07:44  
  (loading lyrics...)
Side B
6. Porten till Dunkla Själars Ändlöshet 06:36  
  (loading lyrics...)
7. Stigar i Skogsdimmans Ätt 07:48  
  (loading lyrics...)
8. En Skepnads Vandring i Evighetens Sorgsna Sken 08:30  
  (loading lyrics...)
9. Den Dunkla Skogens Majestätiska Vidder 00:49  
  (loading lyrics...)
  48:07  
Atum Drums, Vocals
Sir N. Guitars, Bass, Keyboards
There are no reviews for Demo10 yet. You can write one.

Old demo; co-released with Afgrundsvisioner.

Added by: totaldarkness Modified by: Diamhea
Added on: 2012-09-19 21:09:30 Last modified on: 2014-12-06 17:12:45