Register Forgot login?

© 2002-2014
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Demo10

Dödfödd

Type:
Demo
Release date:
September 13th, 2012
Catalog ID:
N/A
Label:
Ancient Records
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. I Nattens Själlösa Landskap 02:22  
  (loading lyrics...)
2. Om bara Solen Slocknade... 07:18  
  (loading lyrics...)
3. Ett Monument av en Svunnen Tid 05:52  
  (loading lyrics...)
4. Förmörkelsens Skugga 01:08  
  (loading lyrics...)
5. Fullmånens Svarta Sken 07:44  
  (loading lyrics...)
6. Porten till Dunkla Själars Ändlöshet 06:36  
  (loading lyrics...)
7. Stigar i Skogsdimmans Ätt 07:48  
  (loading lyrics...)
8. En Skepnads Vandring i Evighetens Sorgsna Sken 08:30  
  (loading lyrics...)
9. Den Dunkla Skogens Majestätiska Vidder 00:49  
  (loading lyrics...)
  48:07  
Atum Drums, Vocals
Sir N. Guitars, Bass, Keyboards
There are no reviews for Demo10 yet. You can write one.

Old demo released by Ancient Records and Afgrundsvisioner on LP limited to 275 copies.

Added by: totaldarkness Modified by: Weltering_in_Blood
Added on: 2012-09-19 21:09:30 Last modified on: 2013-05-01 21:19:44
View update history