Register Forgot login?

© 2002-2014
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Men Allting Har Ett Slut

Aktiv Dödshjälp

Type:
Full-length
Release date:
July 1st, 2010
Catalog ID:
HALVCD043
Label:
Halvfabrikat Records
Format:
CD
Limitation:
500 copies
Reviews:
1 review (avg. 85%)
1. Prolog - I en Värld Utan Skönhet 00:57   Show lyrics
  (loading lyrics...)
2. Situation Utanförskap 02:31   Show lyrics
  (loading lyrics...)
3. Honmonstret (Kvinnan som Vägrade Dö) 02:12   Show lyrics
  (loading lyrics...)
4. Intermezzo - Livet i Tusen Bitar 01:53   Show lyrics
  (loading lyrics...)
5. Hatets Legionärer 02:40   Show lyrics
  (loading lyrics...)
6. Skam 03:54   Show lyrics
  (loading lyrics...)
7. Stressad, Rädd och Förbannad 01:50   Show lyrics
  (loading lyrics...)
8. Intermezzo - Att Köpa Sig en Mening 01:27   Show lyrics
  (loading lyrics...)
9. Helrutten Värld 03:02   Show lyrics
  (loading lyrics...)
10. Vanvettets Religion 01:55   Show lyrics
  (loading lyrics...)
11. Epilog - Mannen som Slutade Tro 03:07   Show lyrics
  (loading lyrics...)
  25:28  
Band members
K.C Bass
Rektor Drums
Tomas Nilsson Guitars
Roberth Karlsson Vocals
Guest/Session
Dick Lundberg Narration
K.C Bass
Rektor Drums
Tomas Nilsson Guitars
Roberth Karlsson Vocals
Dick Lundberg Narration
Read Aktiv Dödshjälp - Men... 85% Phuling October 4th, 2010

Identifiers:

Barcode: 7320470124574

Added by: Phuling Modified by: motor_martin
Added on: 2010-06-21 22:32:47 Last modified on: 2014-07-19 07:20:37
View update history